Агресивно поведение

   Агресията е модел на поведение (физическо или вербално), насочен към причиняване на вреда на някого. По правило агресивното поведение е негативна реакция на ситуацията на неудовлетвореност, създадена от други, когато се нарушават пречките по пътя към целта или интересите. Няма значение дали това положение е било създадено умишлено или не.
   Агресивното поведение може да бъде директно, когато човек не крие агресията си от другите. Това се проявява по различни начини, вариращи от изказванията за заплахи в посока на събеседника до завършващи с директни агресивни действия. Агресивното поведение може да бъде косвено, когато агресията е скрита под враждебност, злоба или ирония. Непряка агресия е когато човек упражнява натиск върху “жертвата”. Агресивните действия включват: физическа агресия (атака), непряка агресия (злонамерени клюки, вицове, изблици на ярост), склонност към дразнене (готовност за проявление на негативни чувства при най-малкия случай), негативизъм (когато човек се противопоставя, от пасивна съпротива към активна борба), недоволство (завист и омраза към другите за техните действия – реални или измислени), подозрителност (от недоверие и предпазливост до убеждението, че всички хора наоколо са вредни), вербална агресия (изразяване на негативни чувства чрез словесни форми – викове, крясъци, псуване, проклинане, заплашване) и т.н.

   Агресията може да бъде конструктивна, когато няма злонамерено намерение да се навреди на никого. В този случай агресивното поведение се свежда до самоутвърждаване. В случай на неконструктивни агресивни действия – намерение да се навреди на някого, в основата му стои избор на агресивно поведение като начин на взаимодействие. Агресията може да бъде насочена не само към външната среда, но и към самия себе си, която се проявява като самоубийствено поведение или самонараняване. Детската или тийнейджърската агресия имат свои собствени характеристики.
   Агресивното поведение е причина за психичното и/или физическото насилие, което нарушава социалните норми. Агресивното поведение често е груб опит да се принуди човек да приеме правилата на друг. Агресивното поведение може да причини щети на жертвата, но целта не е това, а желанието на човек да се промени поведението на потърпевшия. Хората с агресивно поведение се стремят да наложат своята власт и така да повишат чувството си за собствена стойност.

   Сред психологическите характеристики, които могат да провокират агресивно поведение, са: страх от обществено неодобрение, раздразнителност, склонност да вижда враждебност в другите, склонност да чувства срам, вместо отговорност в много ситуации. Сред хората, склонни към агресия, често има хора, които са ангажирани с различни предразсъдъци, като расовите предразсъдъци.
Една от основните причини, поради която някои хора са постоянно в конфликтни ситуации, е липсата на основни комуникационни умения и поведенчески норми. Именно затова с тях работата е насочена към развиване на комуникативните умения.

   Агресията е форма на поведение, която отчасти е в резултат на социално обучение и отчасти последствие от агресивност.