Анормални поведения

   Като нетипични се определят мисленето, поведението и/или влечението, което е рядко и статистически необичайно не само в определен момент от живота на човек. Всяка култура има определени стандарти за социално приемливо поведение. Нормите са очакванията от обществото за ненарушение на тези стандарти от другите членове на обществото. Необичайните поведения са непонятни за хората и ги карат да се чувстват застрашени. Нарушението на нормите може да бъде определено като грубо, ексцентрично, необичайно или престъпно. Разстройство на поведението е постоянно или систематично поведение, което нарушава правата на другите или основните социални норми и правила, специфични за дадена възраст. Децата и юношите с поведенчески разстройства са имунизирани срещу чувствата и благосъстоянието на другите и понякога погрешно тълкуват поведението на другите като заплашителни. Те могат да действат агресивно, чрез заплахи или физическа жестокост . Понякога тяхната агресия и жестокост са насочени към животни. Тези деца или тийнейджъри могат да унищожат собственост, да лъжат и да крадат. Те не толерират разочарованието и, като правило, са безразсъдни, нарушават правилата и родителските забрани (например бягат от дома си, често пропускат училище). Самоубийствените мисли са често срещано явление и опитите за самоубийство трябва да се приемат на сериозно. Поведението им обикновено нарушава функционирането им във връзка с отношенията в училище или на работа.

   Нормите се определят от етноса, региона, социално-икономическата среда, поколението и т.н., като търпят промени във времето – това, което е необичайно днес може да стане приемливо утре и обратното.
   За неадекватно се определя поведение, при което човек не е в състояние да посрещне ежедневните си нужди (например да се грижи за себе си, да се обслужва, да работи).

   Някои считат себе си за анормални поради преувеличеното си усещане за уникалност на определени интимни и „забранени“ осъдителни мисли или действия. Всеки човек може да види някой аспекти от личността си като необичайна, но това не го поставя автоматично извън нормата.