Нарцистично личностово разстройство

   Характеризира се с усещане за собствена уникалност, превъзходство над другите, завишено мнение за талант и постижения, поглъщане на фантазии за собствения успех, без оглед на безотговорните взаимоотношения с другите и стремежът им да ги подчинят. Неспособни са да проявят съчувствие и зорко бдят над мнението на другите за тях, като имат дълбокото чувство, че са измамени и необичани. Пропива ги чувството за срам и страх от срама. Докато чувството за вина е свързано с това как е действал човек, чувството за срам се свързва с това как другите действат спрямо теб. Склонни са да обезценяват всичко на фона на идеализацията на това, с което свързват себе си.

   Стремежът им във всяка област да се изкачат до върха изисква невероятно самочувствие и увереност в тяхната сила. Но в кой момент тази увереност се превръща в нарцисизъм? Най-известен е така нареченият “грандиозен” тип нарцисизъм. Този човек обикновено е със силно раздуто самомнение, арогантен или харизматичен тип, може да е екстроверт, манипулатор, използващ другите хора. По-слабо позната е формата на нарцисизъм от “уязвимият” тип. Те мислят, че всички са им длъжни и също така са закрепени за себе си, но са уязвими и срамежливи. Те могат да бъдат тревожни и да имат ниско самочувствие, както и да са изключително чувствителни към критиките. Въпреки че се стремят към внимание, те се страхуват да са сред хората. И двата вида нарцисизъм са характерни черти за всеки човек, т.е. те присъстват в “здрави дози” във всеки от нас. Но когато проявите на нарцисизъм са толкова преобладаващи в човека, че стават пречка на работното място, във взаимоотношения с други хора и не могат да бъдат контролирани по никакъв начин, то тогава можем да говорим за нарцистично разстройство на личността.

   Ако имате нарцистично разстройство на личността, тогава това вероятно се отразява на ежедневието ви негативно. Възможно е да сте недоволни от живота като цяло и да скърбите, когато другите не Ви се възхищават или не Ви обръщат особено внимание. Вашата работа, личен живот и взаимоотношения с други хора също могат да страдат, но не виждате собствената си роля в това. Хората с нарцистично разстройство на личността рядко могат да разпознаят опустошителните последици, които тяхното поведение оказва върху тях самите и върху другите.

   При нарцистичното личностово разстройство е изявена подчертана дисхармония в няколко области на функциониране, като афективност, възбудимост, контрол над импулсите, процеси на възприятие и мислене, стил на отношение към другите, което води до значително лично страдание и влошаване на професионалната и социалната продуктивност.