Депресивни разстройства

By admin0yrH

   Депресивните разстройства се характеризират с доста изразена и постоянна тъга, в резултат на което е нарушена активността на човека и интересът му към живота намалява. Терминът “депресия” често се използва при редица депресивни разстройства.…

Посттравматични стресови разстройства

By admin0yrH

   Посттравматичното стресово разстройство се характеризира с повтарящи се поведенчески реакции, в отговор на травматични събития. Симптомите включват избягване на дразнители, свързани с травматичните обстоятелства, постоянни кошмари и спомени. След опасна за живота ситуация много…

Анормални поведения

By admin0yrH

   Като нетипични се определят мисленето, поведението и/или влечението, което е рядко и статистически необичайно не само в определен момент от живота на човек. Всяка култура има определени стандарти за социално приемливо поведение. Нормите са…

Хистрионно личностово разстройство

By admin0yrH

   Характеризира се с неизчерпаема потребност от внимание, нестабилна самооценка, надценяване значимостта на пола, съблазнително поведение и т.н. Това води до значително лично страдание, придружено от влошаване на професионалния и социалния живот. Вътрешните преживявания и…

Нарцистично личностово разстройство

By admin0yrH

   Характеризира се с усещане за собствена уникалност, превъзходство над другите, завишено мнение за талант и постижения, поглъщане на фантазии за собствения успех, без оглед на безотговорните взаимоотношения с другите и стремежът им да ги…

Тревожни разстройства

By admin0yrH

   Тревожните разстройства са бича на съвременното общество.    Всеки човек периодично чувства страх и безпокойство. Страхът е емоционален, физически и поведенчески отговор на незабавно разпознаваема външна заплаха (например, проникване на нарушител, подхлъзване на автомобила…

Психосоматика

By admin0yrH

   Терминът “психосоматичен” се тълкува като “психе” – душа, а “сома” – тяло. Психосоматиката изследва влиянието на психологическите фактори (чувства, емоции, произход) върху организирането на болестите. Списъкът на психосоматичните заболявания (“болестите от нерви”) се актуализира…

Агресивно поведение

By admin0yrH

   Агресията е модел на поведение (физическо или вербално), насочен към причиняване на вреда на някого. По правило агресивното поведение е негативна реакция на ситуацията на неудовлетвореност, създадена от други, когато се нарушават пречките по…

Гранично личностово разстройство

By admin0yrH

   Хората с гранично личностово разстройство често се оплакват от соматични заболявания, които могат да ги накарат да посещават болници с различни сърдечно-съдови оплаквания и болки с неизвестен произход в продължение на години. Поради усещането…

Психолог Николова

By admin0yrH

   Здравейте, казвам се Илияна и съм психолог. Щом сте тук, най-вероятно избирате психолог за себе си. Всеки психолог има свой собствен стил и талант, но въпреки това смятам, че е от особена важност да…