Хистрионно личностово разстройство

   Характеризира се с неизчерпаема потребност от внимание, нестабилна самооценка, надценяване значимостта на пола, съблазнително поведение и т.н. Това води до значително лично страдание, придружено от влошаване на професионалния и социалния живот. Вътрешните преживявания и поведението значително се отклоняват от приемливия диапазон в когнитивната сфера (възприемането и интерпретацията на предмети, хора и събития; формиране на отношенията и образите на „Аз“ и „Другите“), емоционалната сфера (диапазон, интензивност и адекватност на емоционалната реакция) и контрол над влеченията и удоволствените потребности. Признаци могат да бъдат драматизация, театралност, преувеличено изразяване на емоциите, лесна възприемчивост към влиянието на другите и обстоятелствата, повърхностност и лабилност на емоцията, постоянен стремеж към вълнения, които им позволяват да бъдат в центъра на вниманието, прекомерна грижа за физическата привлекателност.

   Симптомите при жените са много по-чести, отколкото при мъжете и се влошава от проблеми в сексуалния живот, хронична умора или недохранване.

   Личността се характеризира с повишена емоционалност и внушаемост. Слабостта на нервната система отслабва контролните функции. Човек живее неразумен и нерационален живот, но емоционален. Симптомите се развиват в условия на неблагоприятни социални фактори. Формира се в детска възраст, обикновено в резултат на пренебрегване от страна на родителите. Също така неврозата при децата се развива в атмосферата на потисничество, бедност, неглижиране и липса на внимание.

   Характерните симптоми са голяма впечатляемост с егоистичен уклон, болезнена суета, бързи смени на настроението, липса на обективна истина по отношение на себе си и другите, плитки интереси, незрялост и др.

   Разбира се, без тях светът би бил по-скучен, защото те доставят на другите непрекъснат поток от свежи впечатления и ярки емоции.