Нашите емоции

 Нашите емоции са първите и най-достоверни послания, които получаваме. Думата “емоция” означава енергия в движение. Изразяването й е ключово за поддържането на близки връзки с другите. Задържането на емоциите, рано или късно, експлодира навън или навътре в нас. Натрупването им, без релевантна работа по тяхната трансформация, ни разяжда и превръща в болни хора. Изразяването им помага да се свързваме с техния смисъл, което ни позволява да видим конфликтите им под друг ъгъл. Това, което научаваме за себе си ни свързва с непресъхващата библиотека на мъдростта и ни помага да поемем пълната отговорност за нашия живот. Когато се научим на състрадание към самите себе си, тогава ще се научим на състрадание и към другите, когато разберем самите себе си, тогава ще разберем и другите. В съкровените преживявания в самите нас можем да приемем и приветстваме противоположностите. Умението да се чувстваш в мир със себе си е много специално и е равнозначно на блаженото усещане за общност в единното поле на съзнанието. Постигането му се разпростира, по закона на синхроничността, извън това, което обикновено наричаме “Аз”. Докато променяме тази си настройка, автоматично започваме да поставяме под въпрос непродуктивните вярвания, с които сме отраснали. Така можем да променим начина, по който гледаме на света, можем да променим и света по начина, по който го гледаме. Когато отдадем дължимото на реалността отвъд материалното й съществуване, можем да се сдобием с нови перспективи за живота си.