Категория: Състояния

Депресивни разстройства

By admin0yrH

   Депресивните разстройства се характеризират с доста изразена и постоянна тъга, в резултат на което е нарушена активността на човека и интересът му към живота намалява. Терминът “депресия” често се използва при редица депресивни разстройства. Те са класифицирани в Диагностично-статистическо наръчник по специфични симптоми. Често се използва и за описание на лошо или депресивно настроение,…

Посттравматични стресови разстройства

By admin0yrH

   Посттравматичното стресово разстройство се характеризира с повтарящи се поведенчески реакции, в отговор на травматични събития. Симптомите включват избягване на дразнители, свързани с травматичните обстоятелства, постоянни кошмари и спомени. След опасна за живота ситуация много хора страдат дълго време, в някои случаи състоянието им е толкова устойчиво и изтощаващо, че се формира болезнено разстройство. Като…

Анормални поведения

By admin0yrH

   Като нетипични се определят мисленето, поведението и/или влечението, което е рядко и статистически необичайно не само в определен момент от живота на човек. Всяка култура има определени стандарти за социално приемливо поведение. Нормите са очакванията от обществото за ненарушение на тези стандарти от другите членове на обществото. Необичайните поведения са непонятни за хората и…

Хистрионно личностово разстройство

By admin0yrH

   Характеризира се с неизчерпаема потребност от внимание, нестабилна самооценка, надценяване значимостта на пола, съблазнително поведение и т.н. Това води до значително лично страдание, придружено от влошаване на професионалния и социалния живот. Вътрешните преживявания и поведението значително се отклоняват от приемливия диапазон в когнитивната сфера (възприемането и интерпретацията на предмети, хора и събития; формиране на…

Нарцистично личностово разстройство

By admin0yrH

   Характеризира се с усещане за собствена уникалност, превъзходство над другите, завишено мнение за талант и постижения, поглъщане на фантазии за собствения успех, без оглед на безотговорните взаимоотношения с другите и стремежът им да ги подчинят. Неспособни са да проявят съчувствие и зорко бдят над мнението на другите за тях, като имат дълбокото чувство, че…

Тревожни разстройства

By admin0yrH

   Тревожните разстройства са бича на съвременното общество.    Всеки човек периодично чувства страх и безпокойство. Страхът е емоционален, физически и поведенчески отговор на незабавно разпознаваема външна заплаха (например, проникване на нарушител, подхлъзване на автомобила върху лед). Тревожността е неприятно емоционално състояние на нервност, като причините за възникването му не са толкова очевидни. Безпокойството не…

Психосоматика

By admin0yrH

   Терминът “психосоматичен” се тълкува като “психе” – душа, а “сома” – тяло. Психосоматиката изследва влиянието на психологическите фактори (чувства, емоции, произход) върху организирането на болестите. Списъкът на психосоматичните заболявания (“болестите от нерви”) се актуализира всяка година. Към момента той е: бронхиална астма, стомашно-чревни заболявания, язвен колит, ревматоиден артрит, невродермит, инфаркт, захарен диабет, сексуална дисфункция,…

Агресивно поведение

By admin0yrH

   Агресията е модел на поведение (физическо или вербално), насочен към причиняване на вреда на някого. По правило агресивното поведение е негативна реакция на ситуацията на неудовлетвореност, създадена от други, когато се нарушават пречките по пътя към целта или интересите. Няма значение дали това положение е било създадено умишлено или не.   Агресивното поведение може да…

Гранично личностово разстройство

By admin0yrH

   Хората с гранично личностово разстройство често се оплакват от соматични заболявания, които могат да ги накарат да посещават болници с различни сърдечно-съдови оплаквания и болки с неизвестен произход в продължение на години. Поради усещането за празнота и самота често страдат от депресия и приемат антидепресанти, но медикаментозното лечение не дава положителни резултати или само…